Về việc lấy YKPH học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo 3003/TB-ĐHSG của Hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn ngày 26/11/2020 về việc lấy YKPH học kỳ 1 năm học 2020-2021, sinh viên các khóa đào tạo chính quy thuộc hệ đại học/cao đẳng sẽ thực hiện theo kế hoạch sau:

Kế hoạch lấy YKPH đợt chính thức :

  • Ngày 10/12/2020 --> 12/12/2020: SV khóa 17 trở về trước thực hiện khảo sát.
  • Ngày 13/12/2020 --> 15/12/2020: SV khóa 18 thực hiện khảo sát.
  • Ngày 18/12/2020 --> 20/12/2020: SV khóa 19 thực hiện khảo sát.
  • Ngày 21/12/2020 --> 23/12/2020: SV khóa 20 thực hiện khảo sát.

Kế hoạch lấy YKPH đợt bổ sung (dành cho các SV chưa tham gia lấy YKPH hoặc chưa cho YKPH đầy đủ các học phần):

  • Ngày 10/01/2021 --> 14/01/2021: SV khóa 18 trở về trước thực hiện khảo sát bổ sung.
  • Ngày 15/01/2021 --> 22/01/2021: SV các khóa còn lại thực hiện khảo sát bổ sung.

Trong trường hợp đăng nhập không thành công hoặc gặp lỗi từ hệ thống, sinh viên vui lòng thử lại vào thời điểm khác hoặc liên hệ Phòng Khảo thí (Phòng C.A001, email: khaothi@sgu.edu.vn) để được hỗ trợ.

Kết quả lấy YKPH được sử dụng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, tất cả thông tin cá nhân của SV sẽ được bảo mật

Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại trường. Trong trường hợp GV hoặc SV gặp khó khăn trong việc thực hiện khảo sát hoặc xem kết quả khảo sát, xin vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (Phòng C.A001) hoặc qua email: khaothi@sgu.edu.vn để được hỗ trợ.

Hướng dẫn về việc lấy ý kiến phản hồi:

  1. Dành cho sinh viên: hướng dẫn sinh viên cách thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi
  2. Dành cho giảng viên: hướng dẫn giảng viên cách xem kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi