Hướng dẫn xem kết quả YKPH online đối với giảng viên

Bước 1: giảng viên truy cập cổng thông tin đào tạo của trường (http://thongtindaotao.sgu.edu.vn), đăng nhập vào tài khoản cá nhân bằng mã cán bộ giảng viên và mật khẩu đã được cung cấp (mật khẩu mặc định chính là mã giảng viên)

Bước 2: chọn menu Đánh giá giảng dạy -> hệ thống sẽ chuyển sang Cổng thông tin
Khảo sát đánh giá

Bước 3: chọn menu Khảo sát đánh giá -> Kết quả khảo sát CBGD

Bước 4: chọn học kỳ muốn xem kết quả trong menu xổ xuống -> chọn tiếp mã đợt đánh giá trong học kỳ đó (VD: 1920_1_1)

Bước 5: Chọn In thống kê biểu đồ nếu muốn xem kết quả phản hồi dưới dạng biểu đồ cột; chọn In thống kê tổng hợp nếu muốn xem điểm trung bình từng câu hỏi

Bước 6: Chọn Save -> Adobe PDF File để tải kết quả về máy tính (hình trên minh họa thống kê dạng biểu đồ). Trong trường hợp muốn In cả 2 dạng thống kê thì GV quay lại bước 5 để in thống kê còn lại

Bước 7: Chọn OK để xác nhận các thông số xuất kết quả khảo sát

Bước 8: Hình minh họa kết quả phản hồi được in dạng Thống kê tổng hợp (tính điểm trung bình theo từng câu hỏi)

Trong quá trình in kết quả, nếu hệ thống báo lỗi không in được kết quả có nghĩa là phiên đăng nhập của quý Thầy/Cô bị hết hạn, quý Thầy/Cô vui lòng đăng nhập lại và thử in lại. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng KT&ĐBCLGD hoặc qua email: khaothi@sgu.edu.vn