Hướng dẫn thực hiện lấy YKPH dành cho sv

Bước 1: sinh viên truy cập cổng thông tin đào tạo của trường (http://thongtindaotao.sgu.edu.vn), đăng nhập vào tài khoản cá nhân bằng mã số sinh viên và mật khẩu đã được cung cấp.

Bước 2: chọn menu Đánh giá giảng dạy

Bước 3: bấm chọn mẫu form M01 – Ý kiến phản hồi từ người học.

Bước 4: SV chọn môn học muốn đánh giá trong danh sách (nếu có các dòng trùng nhau trong danh sách có nghĩa là cùng 1 GV dạy cả nhóm lớp lý thuyết & thực hành. SV sẽ cho ý kiến phản hồi cả 2 nhóm lớp.)

Bước 5: SV bấm chuột vào một trong 5 mức độ đối với câu hỏi 1 đến 16. Câu 17 là tùy chọn dành để ghi các ý kiến khác. Bấm nút Lưuđể hệ thống ghi nhận kết quả đánh giá.

Lưu ý: Các câu hỏi mà SV chưa đánh giá sẽ hiển thị màu đỏ và không thể lưu đánh giá HP được.

Bước 6: Sau khi lưu kết quả, SV bấm OK để hoàn tất đánh giá cho 1 HP và hệ thống sẽ tự động đóng tab hiện tại.

Bước 7: SV tiếp tục cho ý kiến các HP khác, những dòng được đánh dấu tương ứng với các nhóm lớp đã được đánh giá.

SV không tham gia lấy ý kiến phản hồi đối với GV hoặc tham gia không đầy đủ sẽ bị khóa chức năng xem điểm thi học kỳ. Mọi vấn đề thắc mắc, SV liên hệ văn phòng khoa hoặc Phòng Khảo thí (qua mail: khaothi@sgu.edu.vn) để được hỗ trợ.