Category Archives: Thông báo

Về việc lấy YKPH học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ thông báo 3003/TB-ĐHSG của Hiệu trưởng Trường đại học Sài Gòn ngày 26/11/2020 về việc lấy YKPH học kỳ 1 năm học 2020-2021, sinh viên các khóa đào tạo chính quy thuộc hệ đại học/cao đẳng sẽ thực hiện theo kế hoạch sau: Kế hoạch lấy YKPH đợt chính thức : Ngày 10/12/2020 –> 12/12/2020: […]

Khảo sát ý kiến phản hồi sinh viên về khóa học và Khảo sát dịch vụ công

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà Trường tiến hành hai khảo sát: Lấy ý kiến phản hồi từ người học về khóa học và Đo lường sự hài lòng của sinh viên đối […]

Thông báo nhận giấy chứng nhận kết quả học phần tiếng Anh dành cho học viên cao học – đợt thi 19/07/2020

Các anh/chị học viên cao học đã tham dự và có kết quả đạt kỳ thi kết thúc học phần tiếng Anh (tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, áp dụng trong đào tạo sau đại học các ngành không chuyên tiếng Anh) đợt thi […]

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ khóa 20.2

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, khóa 20.2 năm 2020: https://dtsdh.sgu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-khoa-20-2-nam-2020/ Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ, khóa 20.2 năm 2020: https://dtsdh.sgu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-khoa-20-2-nam-2020/