Hướng dẫn thực hiện lấy YKPH dành cho học viên cao học

Bước 1: học viên truy cập cổng thông tin đào tạo của trường (http://thongtindtsdh.sgu.edu.vn), đăng nhập vào tài khoản cá nhân bằng mã học viên và mật khẩu đã được Phòng Sau đại học cấp.

Bước 2: chọn menu Khảo sát đánh giá

Bước 3: bấm chọn mẫu form M012- Ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Bước 4: Học viên chọn môn học muốn đánh giá trong danh sách.

Bước 5: HV bấm chuột vào một trong 5 mức độ đối với các câu hỏi bắt buộc từ 1 đến 16. Câu 17 là tùy chọn dành để ghi các ý kiến khác (nếu có). Bấm nút Lưu để hệ thống ghi nhận kết quả đánh giá.

Lưu ý: Các câu hỏi mà HV chưa đánh giá sẽ hiển thị màu đỏ và không thể lưu đánh giá HP được.

Bước 6: Sau khi lưu kết quả, HV bấm OK để hoàn tất đánh giá cho 1 HP và hệ thống sẽ tự động đóng tab hiện tại.

Bước 7: Học viên tiếp tục cho ý kiến các HP khác, những dòng được đánh dấu tương ứng với các nhóm lớp đã được đánh giá.

Mọi vấn đề thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí (Phòng A.001 hoặc qua mail: khaothi@sgu.edu.vn) để được hỗ trợ.