Lịch thi AV

Danh sách thí sinh dự thi theo phòng thi

Học viên truy cập vào đây để xem danh sách thí sinh dự thi theo từng phòng thi

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần chương trình đào tạo tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong đào tạo trình độ thạc sĩ – Khóa 19.2 theo hình thức trực tuyến 1837