Thông báo nhận giấy chứng nhận kết quả học phần tiếng Anh dành cho học viên cao học – đợt thi 19/07/2020

Các anh/chị học viên cao học đã tham dự và có kết quả đạt kỳ thi kết thúc học phần tiếng Anh (tương đương cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, áp dụng trong đào tạo sau đại học các ngành không chuyên tiếng Anh) đợt thi 19/07/2020, vui lòng nhận giấy chứng nhận tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (C.A001) trong giờ hành chính.

(Vui lòng mang theo và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận).